Hildebold z Kolína

Hildebold z Kolína svatý

* v 8. stol. Žil v Porýní, 787 se stal arcibiskupem v Kolíně n. R., tam založil dómskou školu a knihovnu a započal se stavbou kolínského dómu. Během jeho působení vzrostla mimořádně vážnost kolínského arcibiskupství. Od 791 dvorním kaplanem Karla Velikého, měl v úzké vztahy i s jinými panovníky a církevními představiteli. + 3. 9. 818 v Kolíně n. R. a pohřben zde v kostele sv. Gereona. Znázorňován jak podává Karlu Velikému svátost nemocných.