Gertruda

Gertruda blahoslavená

Manželka falckraběte Heřmana ze Stahleck. Po smrti svého manžela vstoupila 1156 do kláštera cisterciaček Wechterswinkel. Později založila klášter Johanneszell pod Wildbergem a stala se jeho první abatyší. + 1209.