Adalhard z Corbie

Adalhard (Adalard, Adelard) z Corbie svatý

* kolem 753(1) v Huyse (Andenard). Bratranec Karla Velikého, dostal vzdělání v palácové škole na dvoře Karla Velikého v Cáchách. Ve dvaceti letech vstoupil do benediktinského kláštera Corbie v Pikardii. Hledal samotu na Monte Cassino, ale Karel Veliký mu po čase přikázal vrátit se do Corbie, kde byl zvolen opatem. Jeho bratranec Karel ho často posílal jako zástupci na diplomatické mise. Z politických důvodů byl Ludvíkem Pobožným na 7 let vykázán na ostrov v ústí řeky Loiry. Po návratu do Německa (Ludvík poznal svou chybu a učinil z něj jednoho ze svých hlavních poradců) tam 822 se svým bratrem Walou založil vestfálské kláštery Corvey (nové Corbie, benediktinské opatství) a Herford (ženský klášter). + 2. 1. 827(6) v Corbie. Jeho ostatky vyzvednuty 1040 a nachází se především v Saint Achieul v Amiens ve Francii. Zobrazuje se jako benediktin, často s košem, ze kterého rozdává almužny. Někdy i jako zahradník, nebo jak nese kříž.