Isfried z Ratzenburgu

Isfried z Ratzeburgu svatý

* ve 12. stol. Německý biskup, zachovával obyčeje premonstrátských kanovníků a věnoval se evangelizaci Vendů (označení pro Polabské Slovany žijící na německém území). + 15. 6. 1204 v Ratzeburgu (Šlesvicko – Holštýnsko). Kult potvrzen 1725.