Ebner Christina

Ebner Christina svatá?

* 26. 3. 1277 v Norimberku. Narodila se na Velký pátek do patricijské rodiny v Norimberku v domě na Egidienplatz. Od matky podědila hluboce náboženského ducha, který se brzy projevil zálibou v modlitbě a ponížení. Sotva přistoupila k prvnímu sv. přijímání, začala toužit po vstupu do dominikánského kláštera. Ve věku 12 let pak skutečně vstoupila do dominikánského kláštera Engelthal nedaleko Norimberka. V noviciátu byla zasažená nebezpečnou nemocí, která pak objevovala třikrát ročně od třinácti do dvaceti tří let. A po zbytek života snášela každoroční relaps této záhadné nemoci. Nicméně ani z tohoto důvodu si neodpočinula od kající praxe, ani neselhala v povinnostech nadřazené, kterou byla brzy zvolena. V třináctém roce se začala těšit na časté návštěvy Mistra, z jehož slov přijímala světlo a rady pro svou cestu. Měla četné vize, jejichž obsah znala ona a její zpovědník, dominikánskán Konrád z Füssenu. Na jeho příkaz začala v adventu 1317 psát deník svých duchovních zážitků. Po úvodu, v němž jednoduše zachacuje historii svého života do 1317, popisuje toto dojemné mystické dílo její život až do 1353. Mluví o sobě ve třetí osobě jako von dem Menschen. Většina deníku napsala vlastní rukou, něco diktovala z důvodu nemoci. Deník je zachován v úplné verzi 15. stol. v rukopise v Norimberku. U Christiny hrála důležitou roli modlitba – při řešení obtíží vyplývajících z nepokojů v Norimberku 1348, zemětřesení téhož roku, černé smrti, průvodů flagelantů 1349 i dlouhého sporu mezi Ludvíkem bavorským a Svatým stolcem. Vypráví i o odstranění Konráda do Freiburgu 1324 – 1351, kdy ji navštívil Jindřich z Nördlingenu a dal její dostatečné rady pro zbytek jejího života. Stala se poradcem řady významných osob a byla široce ctěná, 1350 ji dokonce navštívil budoucí císař Karel IV., aby získal její požehnání. Zemřela v pověsti svatosti. Hrob v klášterním kostele byl uctíván a docházelo zde k zázrakům. Klášter Engelthal rozpuštěn 1565 při reformaci a hrob je od té doby ztracen. + 27. 12. 1356(5) v Engelthalu v Norimberku.