Richard Anglický

Richard Anglický svatý

* ve Wessexu. Pocházel z anglického královského rodu a jeho manželkou se stala Vanna, příbuzná sv. Bonifáce. Podle tradice byl králem Anglosasů a vše co měl, využíval k šíření Božího království. Je příkladem výborného vychovatele, všechny jeho dětí dosáhly svatosti, jež je víc než královský trůn. Syn Wilibald působil požehnaně jako biskup v Eichstättu, Wunibald jako opat v Heidenheimu a Walburga byla mezi prvními řeholnicemi, které působily mezi dívkami v době sv. Bonifáce a stala se abatyší. Richard s vděčností k Bohu se 720 vypravil i se svými syny na pouť do Říma, odkud chtěli putovat i do Svaté země. Na pouti onemocněl a zemřel v městě Lucce. Jeho ostatky 1150 vyzvednuty a část z nich přenesena 1154 do Eichstättu v Bavorsku, kde jsou dodnes. Legenda vypravuje, že Richard a jeho dva synové se na cestě do Říma zastavili v hospodě, v níž ležel na smrt nemocný muž. Richard šel k němu, mluvil s ním a nemocný byl uzdraven. Je znázorňován jako král s žezlem.