Warin z Corvey

Warin z Corvey svatý

* v 8. stol. Syn hraběte Egberta a sv. Idy z Herzfeldu. Vzděláván u dvora Karla Velikého a pak vstoupil do benediktinského opatství v Corbie ve Francii, než se 836 stal opatem Corvey u Höexteru. Během jeho vedení dosáhl svého prvního rozkvětu. V této době také dar od opata Hilduina ze Saint Denis: ostatky sv. Víta, které byly přeneseny do stále ještě nedokončeného kostela. + 20. 9. 856 v Corvey.