Eberhard

Eberhard blahoslavený

Potomek hraběcího rodu Stahleck, sloužil v mládí jako páže na falckém dvoře v Heidelbergu, třikrát se marně pokoušel o vstup do Schönau, neboť se nechtěl zařadit mezi laické bratry, protože neměl žádné vzdělání. Teprve následkem těžké choroby se rozhodl postavit si kapli s poustevnou v Kumbdu a osídlil ji cisterciačkami z Alhausenu. Sám obdržel od opata z Eberbachu řeholní oděv a jako 20-tiletý a pouze podjáhen převzal vedení mnišek a bratří laiků. Žil spíše na onom, než na tomto světě, zjevení a extáze se stále častěji opakovaly. + v 26-ti letech 1191 a byl pochován v Eberbachu.