Adolf z Tecklenburgu

Adolf z Tecklenburgu (z Osnabrücku) svatý

* kolem 1185 jako nejmladší syn hraběte Šimona z Tecklenburgu, vojevůdce kolínského arcibiskupa a Ody z Berg – Alteny. Studoval v Kolíně n. R. a stal se tam ještě mladý kanovníkem katedrály. Protože chtěl sloužit Bohu naplno, odešel do kláštera v Altenkamp u Rýna, kde se stal cisterciáckým mnichem. 1216 zvolen biskupem diecéze Osnabrück. Jeho volba se z nějakých důvodů opakovala (papež Honorius III. ji nepotvrdil), dopadla však stejně. Vysvěcen následujícího roku. Je zmiňována jeho reformační horlivost, duchovní obnova, skromnost a jednoduchost, starostlivost o nemocné morem, přijímal zvláště chudé a nemocné, podpora klášterů, dobrý pastýř svého biskupství. + 30. 6. 1224(1) v Osnabrücku a pohřben tam v katedrále. Jeho kult uznán 1625, vyzvednutí ostatků 1651.