Abrunculus

Abrunculus (Aprunculus, Aponculus) z Trevíru svatý

525 až 526 (po 511?) biskupem v Trevíru. Je nejisté, zda pocházel z Trevíru, nebo jej sem vyslal král Theodorich I. z Auvergne k podpoře obnovy místní církve. Podle legendy během jeho působení pracoval v Trevíru také Gallus (to ale bylo ve skutečnosti o hodně později a mnohem jižněji). Nedostatek informací o jeho osobě i ostatních biskupech Trevíru na konci 5. a počátku 6. stol. v dobových pramenech naznačuje relativně malou (politickou) důležitost Trevírské církve v této době. + kolem 526. Jeho nástupcem se stal podle vůle Theodoricha jeho důvěrník Nicetius. Jeho hrob byl v St. Symphorian v Trevíru. Od konce 6. stol. uctíván jako svatý, uveden v Jeronýmově martyrologiu, jmenuje jej i Řehoř z Tours. Část jeho ostatků vzal opat Thietmar s ostatky sv. Modoalda do saského kláštera Helmarshausen. 1047 přeneseny do St. Paulin do malé krypty pod oltářem a odtud 1136 do kláštera Springiersbach. Část ostatků se v tomto okamžiku pravděpodobně dostala do Abrunculuskapelle v bezprostřední blízkosti katedrály v Trevíru. Ostatky ze St. Paulin 1674 přineseny do města před zničením kláštera.