Werner z Oberweselu

Werner z Oberweselu svatý

* 1271 ve Womrathu v Porýní-Falci. Chlapec ze zemědělské rodiny, velmi ochotný, dobrosrdečný a laskavý. Nechal se najímat k práci na vinicích, v Oberweselu  (mezi St. Goarem a Bacharachem) v Porýní – Falci. Tam o velikonocích v 16 letech zavražděn (1287, Bacharach). Z vraždy bez důkazů obviněni a pronásledováni židé. Ihned po smrti ctěn jako světec, pohřben v kapli sv. Kuniberta v Bacharachu. Ostatky vyjmuty 1621 španělskými vojáky a jsou považovány za ztracené. Světce připomínají trosky nedokončeného kostela v Bacharachu (do něhož měla být přebudována kaple sv. Kuniberta). Patron vinařů. Zobrazován jako čeledín s pracovními nástroji či s mučednickými nástroji, mučednickou korunou.