Simpert

Simpert (Sintpert, Simbert) svatý

* v 8. stol. Byl to zřejmě synovec sv. Karla Velikého, syn vévody Austrasie Amberta a Simphorany, sestry Karla Velikého. Jako chlapec vzděláván v klášteře, založeném sv. Pirminem v Murbachu. 778 se stal biskupem v Augsburgu. V tomto městě byla v té době velká bída, bylo zpustošené hordami Hunů a Karel Veliký jej tam poslal s cílem zlepšit neutěšený stav města. Na jeho žádost byl tedy Simpert zvolen biskupem a potvrzen papežem. Horlivý biskup vybudoval znova baziliku sv. Afry a opravil klášter sv. Manga. Postavil i kostel PM. Od 789 údajně také biskupem v Neuburgu – Staffelsee, v každém případě pak okolo 802 tuto diecézi připojil k diecézi Augsburg. Někdy v tu dobu byl zřejmě také krátce současně i opatem v klášteře na ostrově Wörth Staffelsee. Jako osobní zástupce Karla Velikého (jehož byl zřejmě důvěrníkem) byl např. 799 poslán na provinční synod v Reisbachu (Dolní Bavorsko), kde se hovořilo mj. o právní problematice kléru a o účasti laiků na životě církve. Staral se např. také o rozvoj kláštera sv Manga ve Füssenu. Žil jednoduše. Hovoří se i o zázracích, které vykonal. + pravděpodobně (21./13. 10.) 807(15) v Augsburgu a byl pohřben v katedrále sv. Afry, kterou dal postavit a vysvětil. U jeho hrobu řada zázraků uzdravení, legenda vypráví o matce, které vlčice odnesla dítě, matka se modlila u hrobu sv. biskupa a prosila o pomoc, při její modlitbě přišla vlčice do kostela a přinesla nezraněné zdravé dítě. Svatořečen 1468. Ostatky ve schránce v kapli v pravé postranní lodi kostela sv. Ulricha a Afry pod oltářní menzou. Znázorňován s vlkem, který nese v tlamě dítě.