Rathold z Aiblingu

Rathold z Aiblingu blahoslavený

* v 9. stol. v Aiblingu (Bad Aibling) nedaleko Rosenheimu (Bavorsko). Miloval samotu a usadil se kolem 900 jako poustevník v blízkosti divoké rokle v Tyrolsku. Tam postavil kapli, zasvěcenou sv. Jiří. Na pouti do Říma a Santiaga de Compostela obdržel kněžské svěcení. Když se vrátil zpět ke kapli, umístil tam sochu smutné Matky Boží, kterou přivezl z pouti. + v 10. stol. Z malé poustevny se v průběhu času vyvinula skupina cel eremitských poustevníka, které byly posléze shromážděny do benediktinského kláštera (ten však posléze nově zřízen na Innu). Poutě ke svatému obrázku na Georgenbergu existují i dnes.