Degenhard

Degenhard svatý

* 1300 v Bavorsku. Zprvu laickým bratrem v benediktinském klášteře Niederalteich. Později se uchýlil ještě se dvěma druhy do samoty jako poustevník u Frauenau, pak u Bischofsmaisu v Bavorsku, Zde postavil kapli, zasvěcenou sv. Bartoloměji. 30 let žil v přísném pokání. Po požehnaném životě tu také + 1374. Jeho hrob po smrti poutním místem. Kaple se nezachovala. Znázprňován jako poustevník v prostém oděvu.