Ulrich

Ulrich svatý

* v městečku Ratisbon v Německu. Stal sa dvorním pážetem císařovny Agnes, ale rozhodl se pro zasvěcený život. Za jáhna ho vysvětil jeho strýc, biskup Notker z Freisingu. Ulrich se stal arciděkanem a správcem katedrály. Zatímco však byl na pouti v Římě a v Jeruzalémě, jeho pozici přebral někdo jiný. Proto 1052 odešel do Cluny a stal se benediktinským mnichem. Vysvětili ho za kněze a byl jmenovaný kaplanem u sester v Marcigny. Po čase však odešel zpět do Cluny, protože přestal vidět na jedno oko. Později působil jako prior v Peterlingenu. Založil řeholní společenství bratrů z Ruggersberského kláštera. Vrátil se do Cluny, potom se však vzepřel biskupu Burchardovi z Lausanne, protože ten podporoval císaře Jindřicha IV. proti papeži. Ulrich založil opatství v Černém Lese. 1091 úplne oslepl. + 10. 7. 1093 v Augsburgu. Je autorom clunyjských konstitucí pro liturgii a pokynů pro mužské kláštery a novice.