Pavlína Durynská

Pavlína Durynská svatá

Žila na přelomu 11. a 12. stol. * v Durynsku. Po smrti svého manžela Ulricha ze Schraplan se uchýlila s několika družkami 1106 do kláštera Paulinzelle v Durynském lese (dnes Paulinzella u Gery), který založila jako dvojitý klášter, a uvedla tam mnichy ze známého reformního kláštera Hirsau. Sama žila krátkou dobu jako reklúza, v ženské části. + na cestě do Hirsau (Schwarzwaldu) v benediktinském klášteře Münsterschwarzach (u Kitzingen) 14. 3. 1107. 1122 její ostatky přeneseny do nově postaveného klášterního kostela Paulinzelle (postaveného 1112 – 32) a byly uloženy v pozoruhodném náhrobku. Kostel byl 1525 stol. zbořen. Zbytky baziliky svědčí dodnes o někdejším kvetoucím klášteře.