Alžběta z Füssenichu

Alžběta z Füssenichu svatá

Premonstrátka ve Füssenichu v Zülpichu. Otec učitel Josef Hermann ve Steinfeldu, naučil ji modlitbě. Mystické zkušenosti. + 20. 1. 1220.