Gerlinda

Gerlinda svatá

Žila ve 12. století ve Sponheimu u lázní Kreuznachu, Porýní-Falc, jako reklúza (osamocená poustevnice u kostela).