Kordula

Kordula svatá

* ve 3. stol. v Anglii. Náležela k družkám sv. Voršily (počet 11.000 družek byl způsoben asi chybou opisovačů – spíš jde o 11). Do Kolína dopluly lodí z Anglie. Tam padly do rukou Hunů. Zatímco se Kordule podařilo ukrýt v podpalubí lodi, Hunové zbylé družky zabíjeli. Když Kordula viděla, jak její družky statečně s vírou podstupují mučednickou smrt, z úkrytu vystoupila a i ona se nechala, stejně jako její družky, Huny usmrtit. Legendy kladou tuto událost do období kolem 300 (383 či 451??). Nejstarší známé vyobrazení sv. Korduly je na skleněné malbě z 1220 v kolínském kostele sv. Kuniberta. Na ní je zobrazena v dlouhých nabíraných šatech a plášti. V pravé ruce drží kopí, v levé palmový vějíř. Stojí na lodi, muž a žena pod Kordulou k ní vzpínají ruce. Na hlavě má věneček. Zobrazována bývá i s korunou na znamení příslušnosti ke královskému rodu a jako znamení jejího mučednictví. Ostatky přišly do kostela Sv. Jana v Kolíně n. R., 1278 je shromáždil Albertus Magnus. Po sekularizaci přišly do Königswinteru, Rimini, jsou i na dalších místech. V Osnabrücku nádherná svatyně na její památků. Patronka lodníků, poutníků a cestujících, měst Kolína nad Rýnem a Tortosy.