Bonifác

Bonifác svatý

Mučedník z Trevíru, se sv. Palmáciem a společníky. Umučení byli za vlády císaře Maximiliána 287(6). Uctíváni začali být až v 11. stol.