Mefrid

Mefrid (Menfried) blahoslavený

Působil jako první převor v Eberbachu a zachránil svůj klášter v těžkých dobách schizmatu mezi císařem Fridrichem Barbarosou a papežem Alexandrem III. Byl obdařen od Boha darem vidění.