Aureus

Aureus, Krescenc, Maxim a Teonest svatí

Všichni (kromě Krescence?) byli postupně krátkou dobu mohučskými biskupy. První dva umučeni při vpádu Germánů 406. Teonest odešel do Itálie, kde umučen 425. Legenda bez historické pravděpodobnosti vypráví jak byl Aureus kolem 450 spolu s jeho jáhnem Justinem a Krescencem vězněn Huny v Mohuči, uprchl do Durynska, kde byl zajat, mučen a sťat. Podle jiné tradice byl Aureus poprvé se svými stoupenci zajat přívrženci Arianismu z Mohuče, ale vrátil se po invazi Hunů 451 k podpoře přežívající populace. Podle Rabana Maura byl se sestrou Justinou a s ostatními křesťany zavražděn Huny v kostele v Mohuči. Podle verze mnicha Siegharda z kláštera St. Alban, z 13. stol. přichází Aureus a jeho sestra na poč. 5. stol. na Dalheim, později klášter Talheim s Hilariuskirche, nejstarším kostelem v Mohuči, později Aureuskirche na místě dnešního hlavního hřbitova, Hunové je zabili a jejich těla vhodili do nedaleké fontány. Aureovy ostatky byly údajně přemístěny pro posílení kláštera sv. Albana spolu s ostatky Mohučských biskupů a dalších svatých. Tak se vysvětluje, že Aureovy ostatky jsou ctěny a slaveny v Heiligenstadtu. Objev ostatků Aurea a jeho společníků za Dagoberta I. nebo II. vedl v 7. stol. k vytvoření tohoto Heiligenstadtu v Durynsku. Další památky uctívány ve čtvrti Bommersheim v Oberursel im Taunus. Teonest – patron Mohuče.