Bertger

Bertger svatý(?)

* asi 830 v Herzfeldu u Lippetalu v Severním Porýní – Vestfálsku. Tento kněz byl duchovním vůdcem Idy z Herzfeldu. Po její smrti žil v Herzfeldu. Zemřel u oltáři při mši sv.