Marhold

Marhold svatý

Žil ve 12. stol. v klášteře augustiniánů v Inersdorfu u Dachau v Bavorsku, byl mnichem, fráterem (laický bratr), staral o klášter jako správce, do okolních selských statků chodil žebrat o jídlo a dary. Práce to byla tvrdá, protože jídlo a dary, které nosil do kláštera, byly hodně těžké, takže šlo o náročnou fyzickou práci. Ale on nést své břemeno bez stížností a modlil se ke Spasiteli, který nesl také těžké břemeno v podobě kříže. Začal trpět vyčerpaností a jednoho dne 1172 ho spolubratři našli mrtvého před křížem, kde se cestou často modlil.