Alto z Altomünsteru

Alto z Altomünsteru svatý

* v 8. stol. Měl to být iroskotský mnich. Nedávné studie ale vedou k možnosti, že byl Bajuware z rodiny Huosi, sídlící na z Horního Bavorska, s dobrými kontakty s Karolingy. Kázal evangelium v regionu kolem Dachau (Augsburgu). Možná byl společníkem na pozdních cestách salzburgského arcibiskupa Virgila. Stal se opatem v klášteře benediktinů, později odešel do hlubokého lesa a žil jako poustevník v jednoduché chatě v divoké přírodě. Brzy dosáhl pověsti svatosti a odříkání. Ta se donesla i k Pipinovi Krátkému, který mu daroval les, kde žil. S několika společníky vymýtil část území a postavil kostel a klášter. Alto se stal prvním opatem kláštera dle pravidel sv. Benedikta. Dle jeho životopisu od mnicha Otloha z benediktinského kláštera sv. Emmerama v Řezně z 1060 (70) zde Alto vybudoval 740 malý klášter v blízkosti významné římské silnici z Augsburgu do Freisingu. Půdu dostal od franckého krále Pepina Krátkého. (Jméno sousední vesnice Pipinsried ukazuje na přítomnost tohoto franckého krále v oblasti.) Klášter vysvěcen 745/50 sv. Bonifácem. Pravděpodobné je, že se vše odehrálo o něco později. Historik Othloh navštěvoval školu v Tegernsee, byl v Hersfeldu a Würzburgu a stal se pečlivým pastýřem v diecézi Freising. Když se s diecézí rozloučil a přišel do kláštera sv. Emmerama v Řezně, konstatoval, že je „konečně mezi vzdělanějším duchovenstvem, po pobytu mezi těmi selskými pastory“. Tato změna byla pravděpodobně jedním z důvodů, proč se stal bojovníkem za nezávislost klášterů. Za tímto účelem vzniklo i jeho rozsáhlé literární dílo (vč. životopisů sv. Wolfganga, sv. Bonifáce, sv. Magnuse a sv. Alta). Z pohledu historie se zde mohly vyskytnout nepřesnosti. A to i v případě Alta. Ale Alto je samozřejmě historická osoba, která 760 podepsala darovací smlouvu (jedna z listin, které podepsal, nese podpis Alto reclusus). Již ve Freisingském misálu z doby biskupa Abrahama (957 – 93) zaznamenán svátek sv. Alta. Založení kláštera je tedy možné klást do 2. pol. 8. stol. Kolem vznikla obec, která byla po jeho smrti pojmenovaná jeho jménem Altomünster (obec mnicha Alta). Alto zde + 9. 2. kolem 760 a pohřben v klášterním kostele. Klášter zpustošen Huny, ale 1000 obnoven pro mnichy, 1056 jej převzaly sestry. 1497 klášter převzal Řád sv. Bridgity (dvojitý klášter, 40 bratrů  a 25 sester oddělených vysokou zdí). 6 sester v Birgittenkloster v Altomünsteru stále ještě žije (jediný klášter tohoto řádu v německy mluvících zemích). Ukazuje se Altův nůž, kterým označoval stromy k vykácení (strom nožem označil a ten pak padl sám). Ptáci prý přinášeli větve, vytryskl potřebný pramen (který se ukázal jako léčebný, pod pravým bočním oltářem kostela, od nepaměti využíván na náměstí do fontány s pitnou vodou). Dnešní kostel pochází od slavného bavorského stavitele rokokových kostelů Jana Michala Fischera z Mnichova a byl dokončen 1773. Pravý oltář v hlavním prostoru kostela  sv. Alta je zasvěcen sv. Altovi. Jeho tělo odpočívá pod oltářní deskou a lebka je uchovávána ve skleněné skříňce.