Drutmar z Corvey

Drutmar z Corvey svatý

* v 10. stol. Nejdříve v benediktinském opatství Lorsch, než ho císař Jindřich I. (II.?). 1014 jmenoval opatem benediktinského kláštera Corvey v Hoexteru (Severní Porýní – Vestfálsko). Zpočátku místními mnichy odmítán. Stal se známým pro svou zbožnost, zájem o opatství, spolehlivost a vědecké a teologické znalosti. To vedlo k přijetí bratří a k velké prosperitě opatství. + 15. 2. 1046 v Corvey.