David z Augsburgu

David z Augsburgu svatý (blahoslavený?)

* kolem 1200 v Augsburgu. Patřil k prvním Němcům, kteří vstoupili do řádu františkánů, začínal v Magdeburgu, 1235 – 1250 novicmistrem v Regensburgu. Potom působil jako lidový kazatel. Tento populární kazatel vyrážel z Augsburgu, i se slavným kazatelem Bertoldem z Řezna (kterého doprovázel po j Německu). Přitom navštěvoval nově založené františkánské domy. Ve své skromnosti odcházel z kostela bočním vchodem. Napsal spisy, která platí za klasická svědectví mystických zkušeností, které prožíval. Zapojen do činnosti inkvizice proti Waldenským. První německý mystik v dějinách, považován též za jeden z prvních vrcholů lidové teologické literatury. Hned po + 19. (15.) 11. 1272 v Augsburgu ctěn jako světec, oficiálně nebyl svatořečen.