Egino z Augsburgu

Egino (Gino) z Augsburgu svatý

* 1065 v Augsburgu (?), vzdělával se zde v benediktinském klášteře sv. Ulricha a sv. Afry, kam pak 1080 vstoupil a stal se opatem. Byl zatažen do sporu o investituru a postavil se na stranu papeže, 1098 proto vyhnán. Odešel tedy do opatství sv. Blažeje ve Schwarzwaldu. Biskup Gebhard III. z Kostnice jej poslal jako posla do Říma k papeži Paschalovi II. 1106 se mohl vrátit do Augsburgu a 1109 mu byl vrácen úřad opata (zvolen). Mezi ním a biskupem však došlo k napětí (simonie) a tak odcestoval do Říma, aby se poradil s papežem Kalistem II. Při návratu z Říma o 2 roky později + 15. 7. 1120 v Pise v Itálii v kamaldulském klášteře sv. Michala, kde byl i pochován. Zobrazován v mnišském hábitu jak zahání ďábla.