Oto z Cappenbergu

Oto z Cappenbergu svatý

* kolem 1100. Probošt řádu premonstrátů. + 23. 2. 1150 v Cappenbergu v Severním Porýní – Vestfálsku, v Německu.