Adalbert z Oberaltaichu

Adalbert (Albert) z Oberaltaichu blahoslavený ?

* 1239 v Haigerlochu (Badensko – Württembergsko). Pocházel z rytířského rodu. Kolem 1261 vstoupil do benediktinského kláštera Oberaltaich (Bavorsko). Tam stál jako převor v čele klášterní školy a byl současně místním farářem. Zvláště se staral o chudé a malomocné. Je považován za zakladatele leprosérie Donaugau a péče o malomocné. Zdůrazňován jeho asketický životní styl a mystické sklony. + 26. 11. 1311 v Oberaltaichu.