Voršila Haiderová

Voršila (Uršula) Haiderová svatá

* 1413 v Leutkirchu (Bádensko – Württembersko), vstoupila ke klariskám a 1467 se stala abatyší kláštera ve voralberských Valdunech. Později 1480 převzala vedení kláštera Bicken ve Villingen ve Schwarzwaldu, který od základu zreformovala a přivedla na vysokou duchovní úroveň. Mívala mystické stavy. + 20. 1. 1498 ve Villingen.