Gottschalk

Gottschalk blahoslavený

* 1118/16/26 v Kolíně nad Rýnem. Původně studoval lékařství, ale po prodělání vážné nemoci se rozhodl (slíbil, že, bude-li uzdraven ...), že se zasvětí Bohu. Vstoupil do nově založeného premonstrátského řádu do opatství Steinfeld u Kolína n. R. a stal se tak žákem jeho zakladatele sv. Norberta z Xantenu. Po třinácti letech odešel s několika spolubratry do Prahy, do Strahovského kláštera. Zde pobyl rok, a vrátil se do Steinfeldu. Na pozvání pražského biskupa Daniela odešla pak na jaře 1149 ze Steinfeldu premonstrátská komunita, aby se ujala opuštěného benediktinského kláštera v Želivě. Mezi příchozími byl také Gottschalk. Stal se prvním želivským premonstrátským opatem, proslul jako vynikající kazatel, pod jeho vedením klášter vzkvétal. Jako opat byl velmi schopný. Klášter se slibně rozvíjel a mohly být založeny nové dceřiné kláštery v rakouském Gerasu a Milevsku. Vznikly také kláštery sester premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem, Dolních Kounicích a rakouském Perneggu. Na zakládání všech těchto komunit se Gottschalk osobně podílel a řídil stavby jejich budov. Požíval velké úcty pro svou příkladnou zbožnost a ctnostný, sebezapíravý život. Tři dny v týdnu se postil o vodě a chlebu, ostatní dny jedl jiná jídla, kromě masa. Za pokání nepřespával ve vyhřáté místnosti. V noci se hodně modlil a přes den pracoval s ostatními. Byl velmi laskavý. Při návratu z jedné z cest + 9./19./17. 2. 1184 v Louňovicích v pověsti svatosti.