Alberich z Utrechtu

Alberich z Utrechtu svatý

* kolem 710 v Kolíně n. R. Benediktinský mnich, převor kláštera sv. Martina v Kolíně n. R. Jmenován do funkce biskupa v Utrechtu. Následoval tam svého strýce Řehoře. Udržoval přátelské vztahy s Alcuinem a Liudgerem. + 14. 11. nebo 21. 8. 784 v Utrechtu. Pohřben v Susterenu a brzy poté začalo jeho uctívání.