Eucharius z Trevíru

Eucharius z Trevíru svatý

* ve 2./3. stol. Lyonu ve Francii (?). Žil ve 2. – 3. stol. v Trevíru. Málo informací. Podle legendy měl být žákem sv. Petra, který vyslal kázat evangelium do Galie 1. biskupa Eucharia s pomocníky Valeriem (jáhen) a Maternem. Maternus cestou zemřel a jeho dva společníci spěchali nazpět za sv. Petrem, aby jej vzkřísil. Sv. Petr je poslal nazpět a když se Eucharius dotkl mrtvého, který byl 40 dnů v hrobě, ten oživl. Pokračovali pak společně dál a obraceli pohany ve velkém množství. Přitom zakládali kostely. Došli do Trevíru, který si Eucharius vybral za své sídlo. Zakladatel církve – 1. biskup v Trevíru. Traduje se, že on svrhl sohu Venuše na dnešním trhu a na její místo byl umístěn kříž. (Trevír si pak osoboval pozici druhého Říma.) Když anděl oznámil Eucharistiovi blížící se smrt, ukázal na Valeria jako svého nástupce. + ve 3. stol., když byl biskupem 25 let, a byl pohřben v kostele (na římském hřbitově) za městem. Valerius byl pak biskupem 15 let a + 320. Uctívání Euchariovo je doloženo od 455, kdy byly ostatky jeho, stejně jako jeho nástupce Valeriua, přeneseny do kaple z pol. 5. (ze 4.) stol., zničené za Velké migrace, znovu postavena nová, větší, pojmenovaná po Euchariovi a Valeriovi, později bazilika v opatství sv. Matouše, v jejíž kryptě dva biskupové odpočívají dnes. Dva kamenné sarkofágy by měly obsahovat jejich ostatky. Euchariova legenda je v 8. stol. ve Willibrordově martyrologii. Patron Trevíru. Znázorňován jako biskup často s modelem trevírského kostela.