Wiltruda z Bergenu

Wiltruda (Biltruda, Biletrudis) z Bergen svatá

* v 10. stol. Křesťanka z tehdy silně pohanského Norska (či dcera bavorského šlechtice nebo vévody Lotrinského Giselberta). 939 se vdala za bavorského vévodu Bertholda Bavorského. Po jeho smrti 947 ji všechen majetek sebrali jeho příbuzní. Na zásah císaře Oty II. (díky přímluvě jeho matky Theophano) jí museli až 976 vyplatit vdovský podíl. Její syn Jindřich se stal vévodou Bavorským. Ze získaného jmění založila klášter benediktinek v Bergenu, v horách nedaleko Neuburgu na Dunaji v Bavorsku, kde byla zvolena abatyší. Klášterní nadace potvrzena 988 a získána částečka Ježíšova Kříže. Od 995 klášter pod ochranou papeže. + 6. 1. (po) 995 v Bergenu. Díky zbožnosti měla přezdívku "Pia" (zbožná). 1542 klášter zrušen protestantským vládcem Ottheinrichem. Po rekatolizaci 1635 převzali klášter neuburští jezuité a zahájeny poutě k ostatkům Sv. Kříže. Zobrazována jako abatyše s odloženou korunou, s holubicí a se zjevením kříže.