Werner z Ellerbachu

Werner z Ellerbachu blahoslavený

Je o něm známo jen málo. 1. opat benediktinského kláštera Wiblingen u Ulmu a předtím mnich v St. Blaise. Pravděpodobně + 4. 6. 1126. Ostatky pravděpodobně 1126 umístěny do pilíře kostela ve Wiblingenu.