Wiltruda z Hohenwartu

Wiltruda z Hohenwartu svatá

* v 11. stol. v Thauru nedaleko Innsbrucku jako dcera hraběte Rapata z Thauru a jeho manželky Emmy. Pravděpodobně kolem 1074 založila s bratrem Ortlofem v rodinném hradě Hohenwart (Schrobenhausen) v Bavorsku benediktinský klášter a stala se první abatyší. Byla příkladem sebezapření a oddanosti. Bratr Orthulf se zavázal Godfreyovi k první křížové výpravě a bojoval s ním při dobytí Jeruzaléma. Za své hrdinství byl odměněn při návratu od papeže svatými relikviemi a odpustky pro nově postavený klášterní kostel. On však zemřel cestou domů a jeho tělo bylo přineseno spolu s dary pro papeže do Hohenwartu. Wiltruda celý dědictví odkázala klášteru. + tam snad 30. 7. 1081(91?). Na jejím hrobě řada zázraků. Zřejmě existuje tradice dvou Wiltrud. V bývalém klášteře dnes slepecký úřad.