Agilolf z Kolína

Agilolf (Agilolf, Agilulf, Agigulf) z Kolína svatý

* v 7. stol. Pocházel z dobré rodiny, vzděláván za opata Angelina v Malmedy (Belgie), benediktinem v Malmedy, tam i opatem, 745/6/7 jmenován jako nástupce Reginfrida (arci)biskupem v Kolíně n. R. (původně určen sv. Bonifác, ale pod vlivem francké šlechty vybrán Agilolf). Nový biskup jednal v souladu s reformními myšlenkami Bonifáce, 747 se zúčastnil císařského synodu (svědčí o tom dopis od papeže z 748). + 9. 7. kolem 752 v Kolíně. Tento svatý často zaměňován s jiným Agilolfem, který byl pravděpodobně zabit kolem 716 u Malmedy jako svědek víry. Jeho ostatky 1068 převezeny do Kolína do kostela PM ad gradus.