Eigil z Fuldy

Eigil (Egil) z Fuldy svatý

* snad 750 v Bavorsku. z bavorské šlechty, Sturmius byl pravděpodobně jeho strýc. 758 nastoupil do kláštera ve Fuldě, kde se stal mnichem, knězem a pak učitelem na klášterní škole. Podporoval opata Ratgara proti opozici a 818 se stal jeho nástupcem a čtvrtým opatem nového kláštera. Podporoval duchovní život a přijal Rabana Maura jako vedoucího klášterní školy, která získala pověst nejlepší klášterní školy svého času. Byl životopiscem příbuzných a učitelů. Vybudoval kostel jako repliku Božího hrobu v Jeruzalémě a nový klášter. + 15. 6. (6. 8.) 822 ve Fuldě v Hesensku. Pohřben v kostele sv. Michaela, který postavil.