Berengar z Formbachu

Berengar (Beringer, Bernger) z Formbachu svatý

* v 11. stol. Benediktin, 1094 hrabětem Ekbertem ustanoven prvním opatem kláštera Formbach, dnes Vornbach, u Pasova. Vysvětil jej biskup Ulrich z Pasova. Berengar razil v klášterech reformy dle Gorze a vyznamenal se svou velkou lásku k chudým. + 29. 10 1108 ve Formbachu.