Adelinda z Buchau

Adelinda z Buchau svatá (blahoslavená)

Popis založení opatství Buchau poskytuje informace o údajných zakladatelích Atovi (Hattovi / Othovi) a jeho manželce Adalinde (Adelindis) . ... Uvádí, že Godefrid si vzal hraběnku z Andechsu a měli syna Hatta, který si vzal Adelindu, sestru Hildegardy (od 771 manželky Karla Velikého) a dceru Hildebranda, švábského vévody ze Suevians a jeho manželky Regardy, bavorské vévodkyně. Ovšem podle Hermanna z Reichenau byli tří synové Hatta a Adalindy zabiti nepřáteli 902. Je zde tedy problém pěti generací. Vypadá to, že na počátku mohla být Adelinda, zakladatelka, a poté ještě Adelinda, abatyše, jejíž matkou možná byla také Adelinda. Možná však také mohla být jen jedna Adelinda s matkou Adelindou.

První potencionální Adelinda: * 735 na hradě Andechs jako dcera vévody Hildebranda, lombardského šlechtice, a matky, narozené v Bavorsku. 750 si vzala franského hraběte Warina. 770 založila s manželem klášter Buchau v dnešním Bad Buchau na Federsee. (Nesmí být zaměňována s Adelindou, 2. abatyší kláštera.) O datu smrti a hrobu není nic známo. Karel Veliký dal klášternímu kostelu ostatky sv. Kornelia a Cypriána. Jsou jeho patrony. V upomínku na Adelindu se v Bad Buchau každé dva roky koná 28. 8. dětský festival (ale ani toto datum není historicky opodstatněné). Jsou po ní pojmenovány místní lázně. Sirovodík obsahující voda se čerpá z hloubky 800 m a 47 oC horký pramen se nazývá Adelindin zdroj. Voda se i plnila do lahví a prodávala. 2004 zde nalezen 2. horký pramen.

Druhá potencionální Adelinda (nesmí být zaměňována s Adelindou, zakladatelkou kláštera): * v 9. stol. Bádenská hraběnka, od 900 manželka hraběte Hatta. Nazývaná druhou zakladatelkou kláštera. Ztratila syny (kteří předtím údajně chtěli unést svou sestru z kláštera, kam odešla možná na nátlak rodičů, a smrt byla trestem za tento zločin) i manžela. Po pouti do Svaté Země pak přináší chudému benediktinskému klášteru Buchau v Bádensku – Würtenbersku u jezera Feder svůj majetek a stráví tam svůj život. Její dcera Adelinda se pak stává abatyší. Je ctěna jako velká mecenáška, je lidovým světcem. Někdy jsou považovány za blahoslavené matka i dcera, což není správné, i když obě byly vynikajícími ženami, zejména ve svém díle lásky a milosrdenství. Tradice hovoří o Adelindině nadaci, která každý rok na výročí sv. Augustina rozdávala chléb a dary chudým. To se připomíná vždy v den výročí smrti. (Ale také: Matka není podrobně popsán v literatuře, dcera pravděpodobně odešla do kláštera, ale její bratři Berengar, Reginolf a Gerhard se ji snažili z kláštera 902 unést.) + 28. 8. 926 / 01 / 02 (matka / dcera ?) v Buchau. Byla pohřbena v klášterním kostele. 1803 klášter sekularizován a prodán Thurn-Taxisům, kteří ho přebudovali na zámek. 1939 se našel Adelindin hrob v kryptě pod kůrem kostela sv. Kornelia a Cypriána (od 1770 farní).