Adalar

Adalar (Adelar, Adelárius, Adolar, Adalher), Eoban a 9 druhů svatí

* v Anglii, žil v 8. stol. Přítel a společník sv. Bonifáce, podle tradice 1. (a do 20. stol. i jediný) biskup diecéze Erfurt, založené 741 Bonifácem (posléze, po Adalarově smrti, připojené k diecézi mohučské; obnovené 1973). U Dokkumu (Nizozemsko) podstoupili 5. 6. 754 Eoban i Adalar a jeho 9 druhů uznaných společně za svaté (Amund, Atevulf, Bosa, Elur, Gualterius, Gundekar, Sevibald, Vakar, Vintrung) s Bonifácem mučednickou smrt. Usmrcených však bylo krom Bonifáce celkem 52 jeho spolupracovníků. Adalarovy i Eobanovy ostatky putovaly 756 z Utrechtu (kde byli původně pohřbeni) do Fuldy, kde byly uloženy vedle sv. Bonifáce. Před 1100 ale skončily v Erfurtu, kde byly 1134(54) nalezeny. Dnes jsou jejich hroby v v biskupském dómu v Erfurtu. Zobrazován v kněžském či biskupském rouchu. Je patronem Erfurtu a ochráncem dobytka.