Kyriak

Kyriak (Quiriacus) svatý

* v 3. stol. snad v Poitiers. Přišel do Trevíru společně s pozdějším trevírským biskupem Maximinem a přijal tam kněžské svěcení. Protože byli s Maximinem přátelé, ostatní kněží Kyriakovi záviděli a zle jej pomluvili. Jeho nevinu zvěstoval prý nakonec anděl. + ve 4. stol. v Trevíru, ostatky později přeneseny do Taben (dnes Taben – Rodt) v trevírské diecézi, kde jsou dodnes uchovávány. Patron proti dětským nemocem.