Heinrich Seuse

Heinrich Seuse blahoslavený

* 21. 3. 1295 u Bodamského jezera (Kostnice či Überlingen). Jeden z nejslavnějších německých mystiků. Pocházel z rodiny Henryho Ritter von Berg, z matčiny strany z rodiny Säusen. Jako třináctiletý přišel k dominikánům a po pěti letech v klášteře měl svou první vizi, zážitek vnitřní milosti, který měl na něj trvalý dopad. Od té chvíle žije v přísné askezi, omezuje jídlo a spánek. Nosí železné řetězy (pálí se horkou žehličkou?). Má více vizí, které považuje za odměnu za přísný životní styl. Studoval nejprve v Kostnici, později byl poslán do Kolína n. R. Tam učí Mistr Eckhart, stane se i jeho učitelem, a Heinrich je jím fascinován na celý život. Po návratu do Kostnice 1326 tam přednáší, ale jeho přátelství s Mistrem Eckhartem mu přináší časté problémy. Falešná obvinění, pomluvy, konečně inkviziční soud. Ačkoli je církevní autoritou, je obviněn z kacířství. Nějaký čas pokračuje jako kněz a kazatel. Ale 1339 musí spolu s dalšími dominikány odejít do vyhnanství do Diessenhofenu a nakonec díky nepřátelům 1348 do Ulmu. Tam + 25. 1. 1366. Jeho spisy, odrážející hluboký náboženský život, se dočkaly širokého přijetí.