Willerich z Brém

Willerich z Brém svatý

2. brémský biskup, o jeho životě se dochovalo málo zpráv, + 837 Brémy.