Jindřich z Baumburgu

Jindřich z Baumburgu svatý

Žil jako inklúz ve 12. století v Baumburgu u Traunsteinu v Bavorsku (kde i +), o jeho životě se dochovalo málo zpráv, jeho pravidla života se dochovala dodnes.