Vilém z Eiselin

Vilém z Eiselin

* 1564 v Mindelheimu v Bavorsku. Při morové epidemii přišel brzy o oba rodiče, studoval v Dillingenu a stal se premonstrátem v Rot u Memmingenu. Celý život trpěl těžkou chorobou, kterou ale mimořádně trpělivě snášel, vedl život přísného umrtvování a modlitby. Spolubratři mu říkali „anděl našeho domu“. + ve věku 24 let 28. 3. 1588 v Rot a byl tam pochován. V bývalém klášterním kostele v Rot jsou jeho ostatky stále uctívány. Oficiálně nebyl svatořečen, lidmi uctíván jako světec.