Wolfhard

Wolfhard svatý

* 1070 v Augsburgu. Vyučen jako sedlář, 1095 přišel na zkušenou do Itálie, tam pracoval ve Veroně u mistra, který si ho vážil. Stranil se nízkých zvyků svých spolupracovníků, po večerech se staral o chudé a nemocné, rozdával jim velkou část výdělku, stal se tím známý a lidé ho začali chválit. Opustil proto město a odešel jako poustevník do lesního údolí Etsch a tam žil 20 let. Okolo 1117 se vrátil do města a vstoupil do kamaldulského kláštera sv. Salvátora. Tam žil pak jako reklúz a přál si být pohřben na silnici, aby na něj lidé nevzpomínali. + tam 30. 4./10. 1127 (uctíván již za života). Pohřben u sv. Sálvátora. 1602 některé ostatky přeneseny do kostela sv. Sebastiána v Augsburgu. Ostatky ve Veroně přeneseny později do kostela sv. Ferma Většího. Patron sedlářů.