Arbeo z Freisingu

Arbeo (Aribo, Arbo, Arbio, Arpio) z Freisingu svatý

* (kolem) 723 v Maisu (dnes Merano) v jižních Tyrolích v Itálii z bavorské šlechtické rodiny Huosi. Získal vzdělání a výchovu také u sv. Korbiniána. Pak se stal chráněncem biskupa Ermberta z Freisingu, Korbiniánova bratra. Ve Freisingu se stal nejprve arciknězem, vedl biskupskou kancelář a 763 se stal opatem nově založeného kláštera v Scharnitz. Kde přesně klášter Scharnitz (Scaritia) byl, není jisté. V dnešním Klaisu bei Mittenwald v Bavorsku (nedaleko Garmischpartenkirchen) byl 1972 odkryt malý raně-středověký kostelní komplex. Může jít dokonce o Mittenwald samotný, kde je dnes farní kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi, jak tomu bylo v Scharnitzu. 764/5 – 782 byl 4. biskupem ve Freisingu, kde se zasloužil o rozvoj tamní knihovny, zvelebení dómské školy, založil nové kláštery (769 San Candido v Tyrolsku, 762 Schäftlarn a 779 Schliersee v Bavorsku, Innichen) a kostely, násobil majetek diecéze, je autorem prvního latinsko-německého slovníku (Codex Abrogans) a životopisu sv. Korbiniána, přeložil sbírku synonym z Písma. 767 dal přenést do Freisingu ostatky sv. Korbiniána. Kolem 770 přestěhoval klášter Scharnitz do Schlehdorfu u Kochelsee. Podporoval Karla Velikého proti bavorskému vévodovi Tassilovi III. Zřejmě proto byl 782 nucen vzdát se (alespoň dočasně) vedení diecéze. Jedna z nejvýznamnějších osobností Církve své doby. + 4. 5. 783/4 ve Freisingu a tam i pohřben. Píše se o něm v životopise řezenského sv. Emmerama (oba nejčasnějšími zdroji bavorské církevní i sekulární historie).