Sola

Sola svatý

* v 8. stol. v Anglii. 750 odešel se sv. Bonifácem z Anglie a usadil se v Bavorsku. Byl Bonifácem vysvěcen ve Fuldě na kněze. 758 mu Karel Veliký daroval kus země v údolí Altmühlu, kde si 758 postavil poustevnu. + tam kolem 790(4). Celu se vším, co k ní patřilo, odkázal fuldskému opatství, které zde pozdějí založilo proboštství Solnhofen (Solův dvůr) a vzniklo zde i město, nazvané tímto jménem. Lze zde ještě najít několik zbytků Solovy baziliky, postavené 819 a rozbořené 1782.